Vi hjälper ditt företag att lyckas

Ekonomiförvaltning i Helsingfors, Esbo och huvudstadsregionen

Ekonomiförvaltningen är för många företagare den mest utmanande delen av företagandet. Vårt mål är att skapa tjänster som genuint medför mervärde för våra kunder. Vi vill hjälpa våra kunder att lyckas på sina respektive branscher.

När du förlitar oss med din bokföring, löneberäkning, myndighetsanmälan, skattebetalningar samt uppföljning av ditt företags ekonomi kan du själv koncentrera dig på produktiv affärsverksamhet. Du får tid att sköta det du gör bäst! På köpet får du lägre stressnivå.

Tilitoimisto Marjut Uotila erbjuder ett täckande urval av ekonomiförvaltningstjänster för små företag främst i Helsingfors och Esbo samt i den övriga huvudstadsregionen.

010 422 8160   info@ttmu.fi


Bokföring

Enligt lagen är alla företag och föreningar bokföringsskyldiga. Vi vill dock göra mer än bara det allra nödvändigaste och producerar även relevanta och pålitliga uppgifter om våra kunders ekonomi för dem. Dessa korrekta och aktuella uppgifter är till fördel när man ska fatta beslut om sin affärsverksamhet.

 


Vi erbjuder bland annat följande bokföringstjänster:

 • Månatlig bokföring samt deklaration av skatter på eget initiativ till skattemyndigheten
 • Månatliga bokföringsrapporter
 • Bokslut och skattedeklaration
 • Koncernbokslut

Monipuoliset taloushallinnon palvelut yrityksille


 

Löneadministration

Löneberäkningen förutsätter att man konstant håller sig a jour med ändringarna i lagstiftningen samt känner till de olika arbetsavtalen. Som vår löneberäkningskund får du tillgång till våra experter med examen i löneadministration. Du kan vara säker på att lönerna i ditt företag betalas på ett pålitligt sätt och i rätt tid.

Utläggning av löneadministrationen minskar behovet av administrativa rutiner i ditt företag och frigör din tid till mer produktiv verksamhet.


Vi erbjuder bland annat följande tjänster inom löneadministration:

 • Löneberäkning och -utbetalningar
 • Räkning av semesterlönerna
 • Behövliga myndighetsanmälan
 • Anmälan till Inkomstregistret
 • Rapportering av lönebokföring

Elektronisk ekonomiförvaltning

Den elektroniska ekonomiförvaltningen är ett verktyg som sparar företagarens tid. Behovet av administrativa rutiner minskar och ekonomiförvaltningen kan skötas mer effektivt. Vi är experter på elektronisk ekonomiförvaltning och har erbjudit dessa tjänster till våra kunder redan i flera år. Det program som vi huvudsakligen använder för elektronisk ekonomiförvaltning är Procountor av företaget Finago. Vi är dock inte beroende av ett specifikt program och betjänar dig gärna också om ditt företag vill använda något annat program.

Läs mer om elektronisk ekonomiförvaltning »


Fördelar med elektronisk ekonomiförvaltning:

 • Det är lätt att sköta företagets betalningstrafik (fakturering och inköpsfakturor), följa upp med företagets ekonomiska situation samt granska rapporter i en och samma molntjänst som dessutom är datasäker.
 • Företagets samtliga ekonomiska information arkiveras i den datasäkra molntjänsten.
 • Den elektroniska ekonomiförvaltningen är ett steg mot det papperslösa kontoret.

Lättare beslutsfattande med väldokumenterad ekonomiförvaltning

Våra kundföretag kan lita på oss att leverera relevant information som hjälper dem att leda företagets verksamhet och fatta beslut. Med hjälp av ett bokslut som upprättas komplett med resultat- och balansräkningar ger således företaget själv samt dess intressentgrupper viktig information om verksamhetens lönsamhet och företagets ekonomiska situation.


Ekonomiförvaltningen för små- och mikroföretag är vårt kärnkunnande

 

Ett företag klassas som ett mikroföretag om det under två senaste räkenskapsperioder (den gångna samt föregående) överskrider högst ett av följande tre gränsvärden:

 • 350 000 euro i balansomslutning
 • 700 000 euro i årsomsättning
 • antalet anställda under räkenskapsperioden i genomsnitt 10 personer.

Ett företag klassas som ett småföretag om det under två senaste räkenskapsperioder (den gångna samt föregående) överskrider högst ett av följande tre gränsvärden:

 • 6 000 000 euro i balansomslutning
 • 12 000 000 euro i årsomsättning
 • antalet anställda under räkenskapsperioden i genomsnitt 50 personer.

Betjäning i Helsingfors men också runt hela Finland

När ekonomiförvaltningen sköts elektroniskt spelar redovisningsbyråns hemort inte längre så stor roll som förr. Det är inte längre nödvändigt att posta verifikat och kvitton till redovisningsbyrån. Allt material kan överföras elektroniskt mellan bokföringsbyrån och kundföretaget.

När ekonomiförvaltningen sköts elektroniskt behöver man inte heller ha personliga möten med kunderna lika ofta. Det är dock viktigt för oss att känna våra kunder och förstå hur deras affärsverksamhet fungerar. Därför besöker vi också våra kundföretag. Vi vill betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt. Därför vill vi också känna personerna bakom företagsnamnet.

Våra lokaler ligger i Hagalund i Esbo samt i Pusula i Lojo (f.d. Nummi-Pusula).


Auktoriserad redovisningsbyrå

Tilitoimisto Marjut Uotila är en av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland r.f. auktoriserad redovisningsbyrå. Detta betyder att vi är en medlem i Ekonomiadministrationsförbundet och att vårt kunnande samt våra system och praxis har kontrollerats av förbundet. Dessutom kräver Ekonomiadministrationsförbundet att det på samtliga medlemsbyråer finns en ansvarig person som avlagt EBR-examen (examen i bokföring och redovisning), en högt värderad examen som påvisar att företagets kunnande av ekonomiförvaltningsfrågorna är högklassigt.

När du anlitar våra yrkeskunniga och erfarna bokförare kan du vara säker på att din bokföring sköts enligt lagar och förordningar samt i rätt tid.


Förfrågningar och offertbegäran

010 422 8160   info@ttmu.fi

Du kan också ta kontakt genom att fylla i formuläret»

Procountor kultapartneri logo   Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen logo

Copyright © 2023 Tilitoimisto Marjut Uotila Oy