Vi hjälper ditt företag att lyckas

Löneadministration

Löneberäkningen förutsätter att man konstant håller sig a jour med ändringarna i lagstiftningen samt känner till de olika arbetsavtalen. Som vår löneberäkningskund får du tillgång till vår expert med yrkesexamen inom löneadministration. Du kan lita på det att löneadministrationen hos ditt företag sköts pålitligt och punktligt.

Utläggning av löneadministrationen minskar behovet av administrativa rutiner i ditt företag och frigör tid till mer produktiv verksamhet.


Vi erbjuder bland annat följande tjänster inom löneadministration:

  • Löneberäkning och -utbetalningar
  • Beräkning av semesterlönerna
  • Behövliga myndighetsanmälan
  • Anmälan till Inkomstregistret
  • Rapportering av lönebokföring

Förfrågningar och offertförfrågan

010 422 8160   info@ttmu.fi

Procountor kultapartneri logo   Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen logo

Copyright © 2024 Tilitoimisto Marjut Uotila Oy