Vi hjälper ditt företag att lyckas

Elektronisk ekonomiförvaltning

Rutinerna i ditt företag blir mycket enklare när du tar i bruk elektronisk ekonomiförvaltning och drar nytta av programmets egenskaper på rätt sätt. Vi har flera decennier av erfarenhet och leder dig gärna fram i vardagen. Låt oss hjälpa ditt företag till framgång.

Lättare vardag med elektronisk ekonomiförvaltning

Värdesätter du stabilitet, kontinuitet och kvalitet? Så gör även vi.

Med elektronisk ekonomiförvaltning frigör du dina resurser. Du kan koncentrera på den egentliga verksamheten utan att behöva kämpa med ekonomifrågorna. Till exempel faktureringsuppgifter behöver inte längre matas in för hand, vilket betyder att du slipper göra dubbelt arbete.

Vårt kärnkunnande redan från år 1980 är ekonomiförvaltning för små företag. Vi förstår de utmaningar som småföretagare kämpar med. Ta kontakt och vi tar reda på hur vi bäst kan stå till din tjänst.

010 422 8160   info@ttmu.fi

Ekonomiförvaltning var och när som helst

När ekonomiförvaltningen sköts elektroniskt använder kunden och redovisningsbyrån ett gemensamt program som inte är bundet till viss ort eller tid. För att kunna ta i bruk molntjänsten behöver du bara en webbläsare och nätförbindelse.

I en optimal situation är samtliga bokföringsdokument elektroniska och lagrade i programmet. Kunden och redovisningsbyrån har ett gemensamt program för ekonomiförvaltning, och företagets samtliga ekonomitjänster sköts med hjälp av programmet.

Sähköinen taloushallinto mobiilisovelluksen kautta

Elektronisk ekonomiförvaltning med programmet Procountor

Största delen av våra kunder använder ekonomiförvaltningsprogrammet Procountor. Med programmet kan man lätt ta hand om bland annat företagets fakturering, inköpsfakturor och reskontra. Programmet har också egna delar för kontoutdrag, reseräkningar, löneberäkning, bokföring samt för uppföljning av företagets ekonomi. Med hjälp av programmet kan man också samla in och vidarebefordra moms- och skattebetalningar och arbetsgivarprestationer till vederbörlig myndighet.

Med hjälp av vår tjänst är det även möjligt att granska uppgifterna nästan i realtid

Detta betyder att du kan läsa rapporterna när och var som helst. Både ekonomiuppföljningen och granskningen av uppgifterna blir alltså lättare, vilket styr och stödjer dig när du fattar aktuella beslut.


Procountor omfattar bl.a. följande delar:

  • inköps- och försäljningsfakturor
  • reskontra
  • kontoutdrag
  • reseräkningar
  • löneberäkning
  • bokföring
  • rapporter och uppföljning av företagets ekonomi.

Användarutbildning

Vi utbildar våra kunder i hur man använder programmet Procountor samt erbjuder hjälp i tekniska frågor alltid när vårt kunnande räcker till. Om vi inte kan svara på din fråga själv kontaktar vi programleverantören. När vi går igenom programmets egenskaper tillsammans med våra kunder evaluerar vi också våra egna sätt att göra saker på. Vi strävar efter att hitta gemensamma arbetssätt så att båda parter kan dra så mycket nytta som möjligt av kundrelationen.

Elektroniska kvitton med hjälp av eTasku eller Procountor Kvitton

Kvittohanteringstjänsten eTasku samt Procountor Kvitton är behändiga sätt att förvandla både kontant- och kortkvitton till elektronisk format. Applikationen skickar kvittona automatiskt till det elektroniska ekonomiförvaltningssystemet eller till din bokförare.

En personlig bokförare

Hos oss får varje kund en personlig bokförare som tar hand om företagets samtliga ekonomiska frågor. Med tiden får den personliga bokföraren en omfattande helhetsbild över företagets ekonomi och verksamhetssätt. En personlig bokförare kan föreslå lösningar som är lönsamma för ditt företag samt förutse de behov som ditt företag kommer att ha i framtiden. Ett långt samarbete finslipar även våra arbetssätt och utvecklar företagets verksamhet.

Tilitoimisto Marjut Uotila – framgång för ditt företag

Våra kunder är verksamma på flera olika verksamhetsområden. Vi representerar byggfirmor och konsultföretag och allt däremellan. Vi tar också hand om bokföringstjänster för ett flertal finländska dotterbolag som hör till internationella koncerner.

Största delen av våra kundrelationer är mycket långvariga. Våra kunder är nöjda. Tilitoimisto Marjut Uotila använder elektronisk ekonomiförvaltning för att främja ditt företags framgång.

Hos oss får du betjäning på finska, svenska och engelska.


Är du intresserad av ekonomisk ekonomiförvaltning? Ta kontakt!

Låt oss planera tillsammans hur vi kan betjäna dig på bästa möjliga sätt!

Kontakt och förfrågningar:

010 422 8160   info@ttmu.fi

Fyll i formulären och ta kontakt!

Procountor kultapartneri logo   Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen logo

Copyright © 2024 Tilitoimisto Marjut Uotila Oy